axfb:编辑词条

太空编队南希·戴维斯·里根 南希·戴维斯·里根(Nancy Davis Reagan,1921年7月6日—2016年3月6日),是美国第40任总统罗纳德·威尔逊·里根的妻子,是前美国总统第一夫人(1981年至1989年)。...

2019-07-09 14:23 来自百科词条 分享 | 回复