mo63160366:编辑词条

mo63160366陈其田 陈其田,时任燕京大学法学院院长、燕京大学社会学教授。著作《曾国藩》1935年燕京大学版、《山西票号史》等。...

2013-04-06 18:45 来自百科词条 分享 | 回复