shunhong:新编百科文章

shunhong什么是癣? 癣(tinea)是霉菌引起传染性皮肤病,可分浅部霉菌病和深部霉菌病。而肛击皮肤癣,必是浅部霉菌病。它多由股癣蔓延至肛门、会阴、臀部所致。夏季多发,冬季少见。中医学记载的阴癣、圆癣、疠疡风、紫白癜风等类似于本病。

2011-11-25 09:47 来自癣百科 分享 | 回复