shunhong:新编百科文章

shunhong潍坊风筝有哪些著名艺人? 潍坊又称潍都,鸢都,制作风筝历史悠久,工艺精湛。潍坊风筝和京式风筝、津式风筝等交相辉映,鼎足而立。

2011-11-24 14:41 来自风筝百科 分享 | 回复