penpen:新编词条

penpen公元前180年 高后吕雉公元前180年,属西汉时期。这一年,中国女子称制第一人高后吕雉辞世,文帝即位,文景之治开始。 汉朝纪事1.汉文帝即“刘恒”。西汉皇帝高祖子。原为代王。吕后死,周勃与陈平定计,平定诸吕之乱。公元...

2009-02-25 15:53 来自百科词条 分享 | 回复