rui215:新编词条

rui215《归园田居》 原文 《归园田居》《归园田居》五首 其一 少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际。守拙归园田。 方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。 暧暧远...

2008-04-22 17:55 来自百科词条 分享 | 回复

显示更多新鲜事

留言板

最近访问

暂无最近来访

TA关注的

暂无关注的人

TA的粉丝

暂无粉丝